Link

Sac levha malzemeleri üretim hatt? | PSP K?püklü levha üretim hatt?

PSP K?püklü levha üretim hatt?Bu makine biriminde çift tandem tipli köpük teknolojisi kullan?r, Gnel amaçl? polistiren (GPPS) Ana hammadde olarak, ekstrüzyon yap?l?rken köpü?e ve katk? maddeler enjeksiyon yap?lacakt?r.Ürünün bütün i?lemini tamamlamak için Pafta kafas? taraf?ndan eekstrüzyon yap?lan köpükler, So?utmadan sonra kesme, çeki?, sarma yap?lacakt?r. Ayr?ca PS köpüklü sofra aletleri üretimindeki esasl? ekipmanlar?ndan biridir. 


 

BACK