Link

WPC üretim hat? serisi | PVC Ah?ap-plastik tek a?amal? y?ntem ve ekstrüzyon üretim hatt?

PVC Ah?ap-plastik tek a?amal? y?ntem ve ekstrüzyon üretim hatt?  • Tek a?amal? yöntemde, yani aradaki bu granülasyon ba?lant?y? ortadan kald?r?r, hem de do?rudan hammaddeleri bir grup ekipmanlar içinde sürekli olarak kar??t?rarak ürünleri ekstrüzyon ile kal?pla?t?r?r. Bu tür yöntemin yüksek verimli, kar???kl? plastiklemesi iyi, tasarrufu belirgin ve üretim maliyetleri dü?ürme gibi özelliklerine sahiptir.


BACK